Амжилт

2011-3-21 - Өөрийгөө үнэлээрэй

Ангилал: бие даалт

1. Оньсогыг тааж , балархай эгшгийг нөхөж бичээрэй.
Мэдд...гт мэр..н цоох..р

Мэдд...ггүйд эрээн цоох..р          ( ....................  )
2. Үгсийг зөв байрлуулж , өгүүлбэр болгон бичээрэй.
хүүхдийг, Баавгай, ирээд, шинжив. хүрч,
.............................................................................
3. Үеүдийг хооронд нь холбож үг бүтээгээрэй.
хэ               го
баав          жиг              цой
жи              рэм              хэн
бор             гай
4. Дараах загварт тохирох үг бүтээгээрэй.
а.  ЭГ.....................
б.  ГЭГ...................
в.  ЭГЭГ......................
г.  ГЭГГ.......................
5. Үг нөхөж өгүүлбэрийг гүйцээж бич.
Уулын модонд..........................шувуу донгодно.
Говь нутагт ................................буйлна.Бичлэг: 12 » Нийт: 29
Өмнөх | Дараагийн

idiomatic-dormant